تیزر تبلیغاتی فروشگاه چیلک

(LIKE (+2 rating, 2 votes)
Loading...)

فیلم کوتاه تبلیغاتی فروشگاه چیلک به سفارش شرکت فارست مبل کلید خورد

این تیزر تبلیغاتی کوتاه جهت معرفی فروشگاه چیلک در خیابان شریعتی ساخته و تولید شد.
در این فیلم از سعی شده تا روند بازدید یک خانواده و خرید آنها از این فروشگاه رو به نمایش درآوریم.
به درخواست مدیریت محترم در این پروژه تبلیغاتی از تجهیزات سبک فیلمبرداری استفاده شده و نور پلان های این فیلم تبلیغاتی از نورهای محیطی فروشگاه استفاده شده است.

ساخت تیزر تبلیغاتی