تیزر تبلیغاتی فروشگاه ال جی

(LIKE (+2 rating, 6 votes)
Loading...)

تیزر تبلیغاتی فروشگاه ال جی به سفارش شرکت سروش ال جی تصویربرداری شد.

این فیلم تبلیغاتی که با هدف نمایش و گزارش ساخت دکور این فروشگاه ساخته شد بدون نورپردازی و از تجهیزات سبک حرکتی در آن استفاده شده است
این فروشگاه در پاساژ چارسو و در خیابان جمهوری واقع شده است.

ساخت تیزر تبلیغاتی