آدرس استودیو :اتوبان آزادگان غرب به شرق، بعد از فیروز بهرام، نرسیده به پمپ بنزین، داخل مجموعه سپهر کانتین، کوچه دوم، آخرین سالن

تلفن:  ۰۹۱۲۳۴۹۰۱۲۲ -۰۹۰۳۵۷۷۳۵۹۱ – ۰۹۰۳۵۷۷۳۵۹۰

نقشه دفتر تهران استودیو

آدرس دفتر :میدان ونک، چهارراه جهان کودک. خیابان خلیلی زاده- پلاک ۴ واحد ۹

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۳۰۰۹۶ – ۰۲۱۸۶۰۳۱۹۹۰